VILADECANS

Població 2016: 65.779 h.
Província: Barcelona
Taxa de reciclatge de vidre 2016:

11,18 kg/h.

ETS DE
VILANOVA I LA GELTRÚ?

Vota el projecte que voldries
al teu municipi

VOTA

VIDRE RECICLAT (kg/habitant)

verdNOV. 2016 – ABR. 2017grocNOV. 2017 – ABR. 2018

grisMITJANA CATALANA

verdNOV. 2016 – ABR. 2017

grocNOV. 2017 – ABR. 2018

grisMITJANA CATALANA

AUGMENT DEL VIDRE RECICLAT PER HABITANT (%)

0
NOVEMBRE
0
DESEMBRE
0
GENER
0
FEBRER
0
MARÇ
0
ABRIL